28 september 2021

En tidning på kristen grundPandemi

Det är hög tid att de problem som pandemin bidragit till i ungas liv tas på allvar, skriver tre företrädare för Svenska kyrkans Unga.