05 mars 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Använd ditt sunda förnuft

Barnpsykologen Marie Carlsson, verksam vid akutmottagningen för barn- och ungdomspsykiatrin på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, menar att man som förälder ska använda sitt sunda förnuft när det gäller vilken information man förmedlar till små barn.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar