28 september 2021

En tidning på kristen grund



Debatt

Lennarth Hambre: Än kan vi lära av Willow Creek

Trots kriser och misslyckanden är vi övertygade om att intrycken från detta globala nätverk (GLS) hjälper oss att växa i ledarskap i vår vardag, skriver Lennarth Hambre.

STOCKHOLM 201504245
Alf Svensson och Göran Hägglund på kristdemokraternas extra riksting på lördagen.
Foto: Pontus Lundahl / TT / 10050
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Under den senaste tiden har kritiken ökat dramatiskt mot Bill Hybels som anklagas för sexuella trakasserier och för att ha utnyttjat sin maktposition som ledande pastor i Willow Creek. Detta har lett till att en rad kvinnor upplevt förnedrad utsatthet. Bill Hybels lämnade alla sina uppdrag i början av april månad. Konsekvenserna för församlingen i Willow Creek har blivit omfattande. Båda pastorerna Steve Carter och Heather Larsen har avgått tillsammans med hela ledningen som utgörs av ett äldsteråd. Som pastor och föreståndare har Steve Gillen inträtt för att leda församlingen och det nya ledarskapet genom denna djupa kris.

Parallellt med dessa händelser har Willow Creek Association genomfört årets "Global Leadership Summit" en årlig konferens för att utrusta för gott ledarskap. Även ledarskapet i Willow Creek association har kritiserats för att ha agerat för långsamt och för reaktivt i relation till de kvinnor som utsatts av Bill Hybels missgrepp.

Nu höjs röster för att ledarkonferensen i Willow Creek bör ta paus och vi från Sverige bör distansera oss från den ledarkult som utvecklats i församlingen i Chicago. Den reflexmässiga reaktionen är alltid att ta avstånd, lägga ner eller hålla sig borta från. Vi tror att det finns andra sätt att förhålla sig i kriser och svåra tider.

Läs mer: Svensk på GLS: Vågade tala om elefanten i rummet

Vår uppfattning är att Bill Hybels med ledarkulturen i USA i ryggen tagit större risker än det vi vanligtvis utsätts för som ledare i en mera demokratisk och jämställd kultur. Trots det kan man inte bara döma den ytterst ansvariga ledaren – även om han måste ta det fulla moraliska ansvaret för sina handlingar. Vi menar att också själva sammanhanget har ett ansvar, hur man bemöter, utvärderar och håller ledarna ansvariga för sina ord och sina handlingar är livsavgörande. Det är i samspelet mellan ledarskap och miljön runt omkring som kulturen formas. Här har äldsterådet ett särskilt ansvar. De ser nu sitt misslyckande och ser ingen annan väga än att avgå.

När vi prövar verksamheter, ledare eller andra enskilda personer inom kyrklig verksamhet så finns det stora utmaningar och spänningsfält. Vi har spänningen mellan gåvor och frukt. Det är på frukten som trädet ska kännas. Vi har förhållandet mellan förlåtelse och förtroende. Förlåtelse är gratis och omedelbar medan förtroende är något man förtjänar över tid. Kallelse och uppdrag är ytterligare ett ordpar att prövas emot. Varje kristen har, även i misslyckandet, kallelsen att följa Jesus Kristus. Efter misslyckande, synd och missbruk bör man dra sig undan åtminstone för en tid för att på nytt söka ett upprättat förtroende.

Läs mer: Bakgrund: Bill Hybels uppgång och fall

Global Leadership Summit har utvecklats till en institution som inte är beroende av en enskild person. Mänskliga misstag, svaghet och synd har tyvärr alltid funnits. Det leder inte till att vi vänder det som är gott ryggen. Vårt uppdrag är att pröva allt och sedan behålla det goda. Vi tror inte att det är fruktbart att förkasta även det som är gott. Detta visar inte minst årets ledarskapskonferens. Vid varje konferens sedan starten har det varit en blandning av utmaning, utrustning och reflektion kring gott ledarskap. Det har alltid funnits en blandning av kyrkliga ledare såväl som ledare från näringsliv och frivilligorganisationer, män och kvinnor som tjänar tillsammans i gott ledarskap. Vid årets konferens togs denna fråga upp med ett särskilt fokus av Danielle Strickland som inom Frälsningsarmén arbetat intensivt med frågor omkring trafficking och annan mänsklig förnedring.

Ledarskap behövs under alla tider i församling, politik och det civila samhället. Inte minst i tider av kriser. Det utmanar oss ännu mer att noggrant utveckla ett gott ledarskap. Vi tror att det är nödvändigt att fortsätta att skapa miljöer där ledare kan växa, utrustas och utmanas. Vår erfarenhet är att GLS-konferenserna är en sådan miljö. I större utsträckning än någon gång tidigare har vi tagit del av intryck från många olika världsdelar där människor genom att växa i ledarskap kunnat påverka på många olika nivåer i kyrka och samhälle. Vi är övertygade om att intrycken från detta globala nätverk hjälper oss att växa i ledarskap i vår vardag.

Läs mer: Joakim Hagerius: Viktig signal att äldste bad kvinnorna om förlåtelse

För Sverige planeras GLS-konferensen att genomföras som en videoöverförd konferens under en eller två dagar på nio orter under perioden januari till april 2019. Konferensen har genomförts på detta sätt i Sverige under de senaste 10 åren. Den genomförs i över 100 länder. Som svensk GLS-förening kommer vi att noggrant vaka över att konferenserna i Sverige genomförs med ett innehåll och med de värderingar som vi tillsammans representerar.

Lennarth Hambre, ordförande GLS-föreningen i Sverige

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar