01 december 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Stolt undertecknare av uppropet

Jag är glad över att så många kristna förstår att det är en självklarhet att Sverige inte kan sparka ut människor som flyr från krig, förföljelse och fattigdom. Det skriver teologstudenten Micael Grenholm.

###
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Jag tackar Gud för att uppropet för ett generöst välkomnande av flyktingar, som formulerades av Stefan Swärd och Sven-Gunnar Hultman, fick ett så stort stöd från hundratals pastorer och samfundsledare (Dagen 19/12). Vi är många Jesus­lärjungar som inser att vårt uppdrag är att älska i­nvandraren som oss själva (3 Mos 19:34), vara ivriga att visa gästfrihet (Hebr 13:2) och dela med oss så att den som har två av något ger till den som ingen har (Luk 3:11). Guds v­ision är att det ska vara lika för alla (2 Kor 8:13–15) så att ingen behöver lida nöd (Apg 4:34), så det är förstås en självklarhet att Sverige inte ska sparka ut människor som flyr från krig, förföljelse och fattigdom med hänvisning till att vi skulle ha slut på resurser – i själva verket är ju Sverige ett av världens r­ikaste länder!

Jag är också tacksam för att trots den kritik som Martin Kroon (Dagen 22/12) och T­homas Forslin (8/1) riktat mot pastors­uppropet, så är de överens med oss om att en kristen u­tgångspunkt är att välkomna och hjälpa invandrare eftersom Jesus kallar oss till medlidande och aktiv omsorg om dem som lider nöd. Deras kritik handlar mer om formuleringar i uppropet och realpolitik. Jag kan inte uttala mig för alla andra som skrev under pastorsuppropet, inte heller kan jag kommentera allt som sagts i kritiken, men jag vill ändå ge ett bidrag till debatten.

Både Kroon och Forslin skriver att invandrare är överrepresenterade när det gäller kriminalitet och arbetslöshet och att invandring leder till islamisering och "ghettoisering", och de menar att pastorsuppropet avfärdat detta som "myter" trots att det går att belägga som statistik. Det är inte helt sant. Formuleringen i pastorsuppropet som de hänvisar till lyder:

”Många myter och förenklingar om invandringen sprids i dag via främlingsfientliga hemsidor. Invandringen och invandrare lyfts fram som en viktig orsak till ett antal svenska problem, som ökad arbetslöshet, ökad kriminalitet, ökad islamisering och ökad ghettoisering av vissa områden i våra större städer, med mera. Sorgligt nog så har dessa tankar även fått ett fäste ibland kristna.”

Formuleringen lyder alltså "myter och förenklingar", inte enbart myter. Dessa "myter och förenklingar" utgörs av att i­nvandring och invandrare lyfts fram "som en viktig orsak", till problem som arbetslöshet, ghetto­isering och så vidare. Vi säger inte att problemen inte existerar eller att de ingenting har med invandringen att göra, men det bygger på myter och förenklingar att säga att invandring och invandrare är en viktig orsak.

Om vi tar ”ghettoiseringen” eller ”segregationen” så är det något som rika och privilegierade har mer att säga till om än fattiga och marginaliserade. Asyl- och anhöriginvandrare är generellt fattigare än infödda, och därmed är deras valmöjligheter för bostad och livsstil begränsade. När fattiga segregeras från rika beror det mer på de senare, eftersom de kan påverka sådant mer.

På samma sätt beror arbetslöshet lika mycket på arbetsgivarna som på arbetstagarna. Fattiga har mer begränsade möjligheter att få jobb än rika, och dessutom vet vi att invandrare diskrimineras på arbetsmarknaden – oavsett klass och utbildning.

När det gäller överrepresentation i brottstatistiken är ett manligt könsorgan en mycket mer statistisk signifikant faktor än att man är född i något av de 192 länder som inte heter Sverige. Kriminalitet är tragiskt och hänger mer ihop med könsroll och klass än att icke-vita skulle vara mer barbariska än européer.

Och nog leder invandring av muslimer till att det finns fler muslimer här, men då är det väl bara att evangelisera? Allt tal om att stoppa islamiseringen genom att deportera muslimer känns så fullkomligt absurt. Jag vill att alla människor ska lära känna Jesus, men på vilket sätt hjälps det av att vi utvisar ickekristna? Ska vi stoppa ”ateismiseringen” av Sverige genom att utvisa Christer Sturmark och alla ateister till Nordpolen?

Det är oacceptabelt att invandrare ständigt ska beskrivas som en kostnad medan infödda ständigt beskrivs som resurser. Det är oacceptabelt att invandrarens närvaro ses som en viktig orsak till problem som den strukturella rasismen orsakar i stället för att den strukturella rasismen avskaffas.

Det är oacceptabelt att det är olagligt för syrier att ta sig in i Sverige medan det är fritt fram för norrmän och fransmän, som med 100 procents säkerhet inte har asylskäl, att traska in. Därför har jag skrivit på pastorsuppropet med stolthet, och jag tackar Gud för att jag inte är e­nsam.

Micael Grenholm, teologistudent och bloggare.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar