17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kristdemokraternas ambition är att kunna välkomna människor hem

Slutreplik. Ambitionen från partiets och min sida är att vi inte bara ska säga välkommen hit utan och också välkommen hem, skriver Eva-Britt Sjöberg.

Jag vill börja med att förtydliga att min insändare inte skrevs för att propagera för något speciellt parti utan mer var ett principiellt resonemang och en vädjan om ömsesidig respekt när åsikterna i en fråga går isär. När det nu i två repliksvar, ett av Petter Nilsson (28/10) och ett av Ingrid Åsman (29/10) ställdes frågor om kristdemokraternas politik ska jag ändå svara på dem.

Att det är “obarmhärtigt att å ena sidan driva att vi ska minska invandringen för att vi inte klarar av integrationen, och samtidigt inte satsa på integrationen alls” är vi helt överens om och så är inte heller Kristdemokraternas program och politik.

Jag bejakar alla som gör en god insats för sin medmänniska och jag förstår förtvivlan hos alla när en person som varit här i Sverige flera år tvingas lämna för en oviss framtid i ett land som de kanske aldrig ens bott i tidigare. Vi behöver en snabbare process till definitivt besked om rätten att stanna.

För att lyckas med integrationen krävs både tydliga regler från staten och ett stort engagemang från oss alla.

—  Eva-Britt Sjöberg

För att lyckas med integrationen krävs både tydliga regler från staten och ett stort engagemang från oss alla, både personligen och från våra företag, föreningar och kyrkor. Den så kallade gymnasielagen var ett misslyckade från början, och följderna av lagen blir än värre när de ungdomar som utbildat sig och lärt sig svenska blir utvisade för att de inte lyckas få ett fast jobb tillräckligt fort, vilket Ingrid Åsman belyser i sin text. Katastrofalt ur alla aspekter! Här behövs ett ansvar från de partier som röstade igenom lagen att justera den till rimlighet.

Läs tidigare inlägg: Eva-Britt Sjöberg: Är det alltid obarmhärtigt att säga nej till asylsökande?

När det gäller egenbosättning för asylsökande (EBO) stödjer jag mitt partis linje att EBO bör avskaffas. Avskaffandet skulle både motverka extrem trångboddhet som EBO inte sällan leder till och ge möjlighet till en jämnare fördelning av mottagandet över landet vilket gynnar integrationen. Staten bör i stället ta sitt ansvar så att det finns ABO (anläggningsboende) åt alla vilket också skulle ge bättre förutsättningar för just det som Petter Nilsson efterfrågar: svenskundervisning från dag ett. Vilket också är Kristdemokraternas politik. Även att nå alla med samhällsinformation tidigare blir lättare vid ABO.

Kristdemokraternas integrationspolitik har sina brister, liksom alla andra partiers, men ambitionen från partiets och min sida är att vi inte bara ska säga välkommen hit utan och också välkommen hem.

Läs tidigare inlägg: Ingrid Åsman: En medmänsklig katastrof att utvisa asylsökande

Läs tidigare inlägg: Petter Nilsson: Stram asylpolitik saknar samband med seriös integrationspolitik

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar