Debatt

Landet Israels födelse är ett tydligt tidstecken

Replik. Judarnas återvändande till Jerusalem är ett tecken på var vi befinner oss i tiden, skriver Torbjörn Aronson och Claes-Göran Bergstrand.

Bild över Jerusalem.

På Dagen debatt har flera skribenter, bland annat Leif Carlsson (19/1), hävdat att löftet om Jesu återkomst behöver aktualiseras mer i våra församlingar. Det är också viktigt hur vi förkunnar denna sanning och att speciellt lyfta vad Jesus själv har att säga i ämnet. Jesus förkunnade om vissa tecken som skulle prägla tiden för hans tillkommelse: krig, naturkatastrofer, falska profeter, svält och förföljelse, judarnas återvändande till Jerusalem och evangeliets predikan för alla folk. Detta är naturligtvis inte en tidtabell att pricka av men tecken på var vi befinner oss i tiden.

Tydliga tecken är de unika händelser som inträffade 1917, då judarna fick möjlighet att återvända till sitt eget land, 1948 då de fick möjlighet att utropa en egen stat, och när de 1967 återtog Jerusalem som huvudstad. Detta var en viktig del av Guds plan för den yttersta tiden. När Jesus i Lukas 21 undervisar om fikonträdet, är det troligt att han hänvisar till landet Israel. Fikonträdet står nämligen i bibliska texter som en av flera symboler för Israel (exempelvis Hos. 9:10 och Joel 1:7). Paulus använder sig också av trädsymboliken när han nämner olivträdet som en bild på Israel (Rom 11:16 f).

Bibeln visar klart att judarna har sin plats i Guds långsiktiga plan genom tidsåldrarna.

—  Torbjörn Aronson och Clas-Göran Bergstrand

Israel har inte avförts från Guds handlande, så att församlingen tagit över dess roll i alla avseenden. Bibeln visar klart att judarna har sin plats i Guds långsiktiga plan genom tidsåldrarna. Luthers efterföljare måste här göra upp med den förvrängda syn på judarna som deras lärofader stod för vid slutet av sitt liv. Som vi vet har det orsakat oerhört mycket lidande under de senaste århundradena.

Detta utesluter inte att vi har en kallelse att vårda skapelsen och främja fred. Men Jesus talar också om “förödelsens styggelse på helig plats”, och Paulus och Johannes beskriver Antikrists framträdande som viktiga tidstecken. När Jesus undervisar om sin återkomst betonar han gång på gång vikten av att vaka och vara redo. Detta inte för att skrämma utan för påminna om tryggheten i att leva i en beredskap som grundas i en levande relation med Jesus. Är Jesus vår bäste vän kan vi leva i en ständig förväntan att vi snart ska få träffa honom. Lever man i stället i ständig anspänning att inte få vara med har man missat själva poängen.

Därför är det viktigt att i undervisningen om den yttersta tiden framhålla betydelsen av att vila i den rättfärdighet vi har i Kristus och inte på våra egna gärningar. Även om det finns olika tolkningar om alla detaljer i fråga om den sista tiden är Jesu egen uppmaning om att vänta och vaka det mest väsentliga. Då vi är på vår vakt fastnar vi inte så lätt i materialism och annat som vill fånga vår uppmärksamhet i den här världen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig