Debatt

Att fortsätta ösa resurser i en hink med hål i botten är inget SD vill bidra till

Slutreplik. Sverigedemokraterna anser att folkbildningen är en viktig del av vår demokrati och att mycket av det arbete som sker är gott för samhället. Vår kritik är fullt legitim och vi anser att fusk, flum och slöseri ska bekämpas med all kraft, vilket inte varit prioriterat av tidigare regering. Det ändrar vi på nu, skriver Alexander Christiansson, SD.

Linda Alexandersson och David Samuelsson har svarat på min debattartikel som publicerades den 29/6 i samband med den debatt som ägde rum under Almedalsveckan i ämnet folkbildning. Jag vill först passa på att tacka för svaren och för att tidningen Dagen arrangerade debatten som tar upp ett mycket viktigt ämne.

Det stämmer att Sverigedemokraterna har en kritisk syn på delar av folkbildningen. För att förstå denna komplexa struktur vill jag klargöra vissa saker för de läsare som kanske inte har full kunskap i hur folkbildningen är uppbyggd.

Folkbildningen bygger primärt på två ben, studieförbunden och folkhögskolorna. Staten ger ett anslag till folkbildningsrådet som sedan delar ut pengarna till dessa två ben enligt kriterier som de själva avgör tillsammans med politikens mål för folkbildningen. Folkbildningen ansvarar sedan själv för granskning och uppföljning vilket vi anser vara problematiskt då det stimulerat jäv och fusk.

Sverigedemokraternas uppgift i politiken är bland annat att göra upp med strukturella brister och oansvarig politik som kostar skattebetalarna stora belopp, det gör vi nu tillsammans med regeringspartierna. Det är bra för Sverige!

—  Alexander Christiansson, SD

Sverigedemokraterna vill tillsammans med regeringen dela upp detta anslag så att riksdagen bestämmer hur mycket pengar som ska gå till studieförbunden och hur mycket som ska gå till folkhögskolorna. Vår ambition är sedan att myndigheter ska dela ut pengarna, granska och följa upp anslaget för att säkerställa att fusk och oegentligheter stävjas. Orsaken till vårt agerande är den skarpa kritik som riktats under lång tid mot delar av folkbildningen, inte minst från riksrevisionen.

Sverigedemokraterna anser att folkbildningen är en viktig del av vår demokrati och att mycket av det arbete som sker är gott för samhället. Vår kritik är fullt legitim och vi anser att fusk, flum och slöseri ska bekämpas med all kraft, vilket inte varit prioriterat av tidigare regering. Det ändrar vi på nu.

Det stämmer att Tidöpartierna drog ner på anslaget i förra budgeten vilket redan var aviserat av den tidigare regeringen. Orsaken var att vi drog tillbaka pandemitillskotten.

Linda Alexanderson har också rätt i att Sverigedemokraterna ifrågasatt synen på allmän kurs där vi menar att folkhögskolornas särart skiljer sig från det ordinarie utbildningsväsendet. Om fokus hamnar för mycket på allmän kurs blir frågan om relationen mellan Komvux och allmän kurs relevant där jag menar att vi i sådant fall behöver se över statusen på allmän kurs när man söker sig vidare till högre utbildning.

I dag utgör som bekant allmän kurs inte grunden för ett betyg, vilket går att diskutera om vi ska prioritera skattemedel mellan ordinarie utbildning och folkbildning. Där har Sverigedemokraterna historiskt prioriterat skolan snarare än folkbildningen. Detta var också en linje som jag argumenterade för under debatten, samtidigt som vi inom Tidösamarbetet inte har som ambition att dra ner på anslaget till folkhögskolan. Det är dock en relevant diskussion som jag gärna för vidare tillsammans med er då det är viktigt att vi från politiken har rätt mål för framtidens folkbildning.

När det gäller David Samuelssons svar menar jag att de åtgärder som nu görs inte är tillräckliga och kommer alltför sent då vetskapen om problemen varit kända sedan länge. Att fortsätta ösa resurser i en hink som uppenbarligen har hål i botten är inget som vi vill bidra till.

Sverigedemokraternas uppgift i politiken är bland annat att göra upp med strukturella brister och oansvarig politik som kostar skattebetalarna stora belopp, det gör vi nu tillsammans med regeringspartierna. Det är bra för Sverige!

Fler artiklar för dig