Debatt

Sverige har en mycket brant uppförsbacke framför sig

Slutreplik. Alla goda krafter måste samarbeta för att ännu bättre kunna komma till rätta med dem som vill skada och bryta sönder vårt land och skada vårt folk, skriver Stig Ekelund.

Tack Dagen för att mitt hjärtas oro fick vingar, då artikeln om kriminaliteten – och främst om hur den kan stoppas – fick plats i tidningen. På min inledande text har flera repliker följt, i vilka olika och viktiga perspektiv lyfts fram av Christer Ahlman, Daniel Fredriksson och Bo Wennström.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Sverige just nu har en mycket brant uppförsbacke. Alla goda krafter måste samarbeta för att ännu bättre kunna komma till rätta med dem som vill skada och bryta sönder vårt land och skada vårt folk. Vi som tror på och lever av Guds nåd och godhet vet att vi är älskade av en Gud, som i kärlek i sin son Jesus, gav allt för oss. Och som nu genom sin gode helige Ande alltid, ständigt, vill fylla oss med det liv och den kärlek som tror allt, hoppas allt och uthärdar allt.

Vänner: Låt oss aldrig ge upp hoppet utan – på olika sätt – fortsätta att kämpa trons goda kamp för vårt land och våra medmänniskor. I bön och opinionsbildning. Min erfarenhet är den, att Iokalpressen på senare tid blivit mycket öppnare för insändare som speglar kristen tro än den var för bara något år sedan. Låt oss ta vara på den möjligheten att optimistiskt, men ödmjukt, visa på Vägen. Gärna också på ett positivt sätt påverka våra politiker. Med Jesus Kristus blir läget aldrig hopplöst. Bara mer glatt utmanande.

Så: Tack till er som reagerat på mina tankar. Inte minst vill jag tacka Christer Ahlman för hans stora, starka berättelse. Den berörde mig djupt, djupt. Skicka den gärna till alla riksdagsledamöter!

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar