22 april 2021

En tidning på kristen grund



Krönikor

Räddhågad kyrka söker det sympatiska mer än det sanna

Endast för prenumeranter

Anna Sophia Bonde

Anna Sophia Bonde är komminister i Stensjöns församling och fri skribent. Hon skriver helgkrönikor utifrån kyrkoårets bibeltexter.

Fler artiklar