16 maj 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Djuphavsdykning i stället för ytlig scanning

Endast för prenumeranter

Anna Sophia Bonde

Anna Sophia Bonde är komminister i Stensjöns församling och fri skribent. Hon skriver helgkrönikor utifrån kyrkoårets bibeltexter.

Fler artiklar