08 mars 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Anna Sophia Bonde: Tillväxt av annat slag

Det den så kallade strukturutredningen missar att Svenska kyrkans kris inte främst är av ekonomisk art.

Endast för prenumeranter

Anna Sophia Bonde

Anna Sophia Bonde är komminister i Stensjöns församling och fri skribent. Hon skriver helgkrönikor utifrån kyrkoårets bibeltexter.

Fler artiklar