27 november 2020

En tidning på kristen grundKrönikor

Magnus Persson: Predika om både lagen och nåden

Den som redan är tyngd av skuld och medveten om sin synd behöver höra evangelium.

Fler artiklar