Anna Sophia Bonde: Förbjudet att tro på under?

Gud, säger ärkebiskopen – herdarnas herde – vill inte, kan inte hela oss när vi kommer till honom med våra sår.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!