27 februari 2021

En tidning på kristen grundKultur

Nederlag för förnekare

För tre veckor sedan avslog appellationsdomstolen i London historikern David Irvings överklagande av den friande domen mot Deborah Lipstadt som han stämt för förtal. Därmed är den unika rättstvisten slutgiltigt avgjord. Den tidigare så berömde forskaren Irving har brännmärkts som manipulativ historieförfalskare.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar