08 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Livsåskådningsfrågor i centrum

Tarkovskij och Bergman – och Gud. Livsåskådningsfrågorna står i centrum för Svenska kyrkans satsning på Filmfestivalen i Göteborg.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar