17 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Nyöversättning av ”Vår fader” vållar debatt i katolska kyrkan

Är frestelse och prövning samma sak? Frågan har skapat debatt i samband med att katolska kyrkan i sin nya bönbok ”Oremus” valt att enbart införa den nya översättningen av Herrens bön, ”Vår Fader”. Gunnel Vallquist pekar på den djupa skillnaden i ordens betydelser. Men hon får mothugg av Anders Piltz, som tycker att det är dags för den katolska kyrkan att acceptera den nya versionen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar