23 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Narnia-filmen ska användas för evangelisation i USA

De flesta som känner till Narnia-böckerna vet också att det finns ett kristet symbolspråk i de fantastiska berättelserna. När det nu närmar sig filmpremiär för “Häxan och lejonet” har organisationen Mission America Coalition bjudit in till särskilda “sneak peeks”, förhandsvisningar med klipp ur filmen som ska visa för intresserade församlingar hur filmen kan användas i evangelisation. Vid visningarna kommer de också att ge förslag på hur kampanjer kan organiseras och erbjuda visst material.I samband med filmen kommer även en särskild cd att ges ut, där olika kristna artister bidrar med sånger som inspirerats av berättelsen.

Fler artiklar från Kultur