06 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Rea på njurar – om organhandel i Iran

Vad är priset på en kropp? Mehrdad och Sohaila är två av hundratals unga människor i Iran som har bestämt sig för att sälja en av sina sista ägodelar – sina njurar.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar