11 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

"Att isolera tro från förnuft är ett modernt fenomen"

Hur ser samspelet ut mellan teologi och vetenskap? Hur ser en sammanhängande världsbild ut som tar både vetenskapen och teologin på allvar? Vid Faraday Institute for Science and Religion bearbetas sådana och liknande frågor och i sommar andordnades en kurs som ett tillfälle att bearbeta de stora frågorna inom teologi och naturvetenskap. Christoffer Skogholt har besökt Faraday och rapporterar därifrån.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar