16 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Tv-gudstjänst: Predikan av LO-chefen

I samband med Sveriges ordförandeskap i EU, sänder SVT fyra gudstjänster från Svenska kyrkan i Bryssel.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar