20 oktober 2021

En tidning på kristen grundKultur

Tre särdrag kännetecknar det frikyrkliga kommunitetslivet

Sedan några år finns en spirande kommunitetsrörelse inom den svenska frikyrkligheten. Vid ett första påseende kan det tyckas vara en främmande fågel i denna gren av kristenheten. Men tittar man närmare så ser man att det finns nära släktskap mellan kommunitetsrörelsens ideal och väckelsens.

Foto: Jonatan Sverker
Endast för prenumeranter
Joel Halldorf

Joel Halldorf

Joel Halldorf är teologie doktor och skribent på Dagens ledarsida.

Fler artiklar