06 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

"Dokument utifrån" om Burmas hemliga affärer

Burma är ett av världens mest slutna samhällen, där oberoende journalister är förbjudna och tolkar och guider hotas. Med hjälp av motståndsrörelsen har den franske journalisten Paul Moreira tagit fram uppgifter om Burmas militära projekt och hur de är finansierade.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar