03 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

Småländskt centrum för konst och design

Design och formgivning har präglat Värnamo sedan lång tid tillbaka. Konst- och designcentret Vandalorum som invigdes för snart två år sedan förstärker den bilden.

Endast för prenumeranter

Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh är frilansjournalist som återkommande skriver artiklar för Dagen, ofta för avdelningarna livsstil och kultur.

Fler artiklar