03 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

Kommer Jesus snart?

En viktig del av Frizon är undervisningen. Två av årets seminarier var ”Podcasts och Moseböckerna” om framtidens läsare och ”Kommer Jesus snart?” om framtidens betydelse för våra liv här och nu.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar