05 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

Per Harling: Musiken kan ibland skymma texten

Frikyrkan har alltid varit en sjungande rörelse, men hur berör dess sånger människor i dag?

Endast för prenumeranter

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar