28 oktober 2021

En tidning på kristen grundKultur

Mark Levengood söker i Martin Luthers fotspår

Mark Levengood funderar på hur reformatorn Luther egentligen präglat den finska och den svenska kulturen.

Mark Levengood.
Endast för prenumeranter
Daniel Wistrand

Daniel Wistrand

Daniel Wistrand är redaktör för kultur och livsstil på Dagen.

Fler artiklar