19 januari 2021

En tidning på kristen grundKultur

Så skrev Ingmar Johánsson sången ”Alltid på väg”

Ingmar Johánsson minns inte detaljerna kring hur sången ”Alltid på väg” kom till. Men han kommer tydligt ihåg mottagandet den fick när han sjöng den på Björngårdsvillan i Göteborg. – Jag tänkte: Vad är det som händer?

Endast för prenumeranter

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar