28 oktober 2021

En tidning på kristen grundKultur

En alltför snäv bild av försoningsläran

En av den kristna trons grunder – försoningen – står i fokus i Tom Wrights ”Dagen då revolutionen började”. Olof Edsinger läser en bok som skulle behöva mindre ”antingen eller” och mer ”både och”.

1 av 2

Endast för prenumeranter
Fler artiklar