24 september 2021

En tidning på kristen grundKultur

Tänkvärt och tydligt om fakta och objektiv sanning

Var finns sanningen i ett samhälle som förordar relativism och faktaresistensen breder ur sig? Olof Ed­singer har läst en sekulär filosofs tankar om sanning och hittar flera likheter med den kristna världsbilden.

Åsa Wikforss bok "Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender" kan hjälpa till att kasta ljus även över ett kristet förhållningssätt till verkligheten, skriver Olof Edsinger i sin recension.
Endast för prenumeranter
Fler artiklar