18 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Tänk om Jesus haft Instagram

Det är lätt, inte minst i jultid, att glömma att Jesus alltid har funnits.

—   Daniel Alm

Digitaliseringen öppnar möjligheter som gör att vi alla kan synas. Vi behöver alla bli sedda på ett eller annat sätt, men få av oss vill vara övervakade. Det finns stora internetföretag du inte behöver skicka in ditt CV till när du söker jobb, de vet redan allt om dig. Våra uppkopplingsmöjligheter är bra men också luriga.

Det ligger i den kristna gudsbilden att Gud är allseende men inte en passiv åskådare som tittar på för att se hur det går.

Jag tänker mig att om Jesus funnits på Instagram kanske han skulle lagt ut bilder på Sackeus, Maria från Magdala och Lasarus. Personer han mötte, talade med och rörde vid. Kanske skulle han använda något filter för att få till en bild på det nattliga samtalet med Nikodemus. Jesus är en personifierad uppenbarelse om Guds kärlek till Sackeus och Maria, men också till dig och mig. Det är en fascinerande tanke att vi är föremålet för gudomlig kärlek.

Ett försvarslöst barn, fött<br/> i enkla förhållanden visade<br/> sig starkare och mäktigare<br/> än alla krafter.

Det ligger i kristen människosyn att varje människa har ett unikt evighetsvärde. Varje människa, ond eller god, troende eller ateist, är skapad till Guds avbild och värd respekt. Varje person är inkluderad i den gudomliga kärleken, det finns en acceptans och mer än så, det handlar om ett införlivande.

Gud själv visade oss respekt när han sände sin son att födas som just människa. Ett försvarslöst barn, fött i enkla förhållanden visade sig starkare och mäktigare än alla krafter.

Ditt värde kommer primärt ur att du är Guds avbild, skapad av kärlek. Din livsvision kan komma ändras av den insikten, du är skapad till att likna honom. Det finns en natur och en kultur, något bestående och något som kan utvecklas. Du är älskad på grund av att Gud vill ge dig ett liv med innehåll.

Jag tänker att om Jesus haft Instagram skulle hans flöde vara fyllt med ... 

Allas like värde innebär att Gud aldrig jämför dig med någon annan i sin skapelse, ingen är mer värd och ingen är heller mindre värd. Ditt egenvärde betyder att du inte betygssätts utifrån vad du gör eller inte gör. Ditt liv är värt att levas oavsett eventuell nyttobedömning.

Jag tänker att om Jesus haft Instagram skulle hans flöde vara fyllt med blinda som fick se, hungriga som blev mättade och döda som stod upp. Det skulle finnas klipp från en bröllopsfest i Kana där vatten blivit vin. Man kan bara ana spridningen av ett liveklipp när stormen la sig och Jesus kom gående på Genesarets vattenyta, i varje fall om alla tolv lärjungarna blivit taggade.

Det Jesus gör är att han bevisar människans värde och värdighet. Han låter sig själv taggas av en törnekrona vid sin korsfästelse för att kunna tagga mänskligheten i en bild av äkta kärlek. Människans värde måste vara oerhört stort när man tänker på en Gud som blöder till döds för vår upprättelses skull.

Det är lätt, inte minst i jultid, att glömma bort Jesus preexistens, hans eviga tillvaro, att han alltid funnits. Han var med i skapelseögonblicket och han kommer alltid att vara med. När vi firar jul firar vi att han föddes, inte att han skapades. Han identifierar sig med sin skapelse men han är Skaparen. Han är konstant i kaoset, ett ljus i skymningen men också garanten för en ny morgon.

Vi dras med åt olika håll. Ibland är det svårt att veta vad vi ska göra. Digitaliseringen kan innebära anonymiserade påhopp och förljugen verklighet. Men på Jesus sida finns en generös yta full av frid, frälsning och försoning. På hans konto tas vår begränsning och svaghet. Julen är en verklig händelse med evig bekräftelse.

Daniel Alm

Daniel Alm är föreståndare för Pingst FFS och krönikör på Dagens kultursidor.

Fler artiklar från Kultur