Kultur

Ylva Eggehorn får årets Anders Nygren-pris

Författaren och journalisten Ylva Eggehorn tilldelas Anders Nygrenpriset 2020.

Ylva Eggehorn tilldelas Anders Nygrenpriset 2020. Författaren och journalisten Eggehorn har skrivit en mängd böcker bland annat genombrottsdiktsamlingen "Ska vid dela (1970), "En karusell av madonnor" (2002) "Kryddad olja: kvinnor i Bibeln" (2005). Allra mest känd är hon nog dock för sina älskade psalmer så som "Var inte rädd det finns ett hemligt tecken" och "Innan gryningen".

Det är den teologiska fakulteten vid Lunds universitet som beslutat att Ylva Eggehorn blir årets Anders Nygren-pristagare. Anders Nygren, själv var en inflytelserik lundaprofessor i systematiskt teologi och priset till hans minne uppgår till 50 000 kr.

”Genom att tilldela Ylva Eggehorn Anders Nygrenpriset 2020 vill Teologiska fakulteten uttrycka sin uppskattning av hennes mångåriga gärning inom svenskt kyrko- och kulturliv och de många beröringspunkter som hennes mångfacetterade verksamhet har med fakultetens forskning och utbildning”, säger fakultetens dekanus, professor Samuel Byrskog.

Prisutdelningsceremoni kommer att äga rum vid Teologiska fakulteten i Lund den 16 april 2020 och Ylva Eggehorn kommer att föreläsa under ceremonin.

Läs också Ylva Eggehorn: Jesus är min bundsförvant

Fler artiklar för dig