08 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

Fyra kristna konstnärer som vill väcka kreativiteten i frikyrkan

En gåva, en kallelse, ja rentav en livsnödvändighet. Många kristna konstnärer bär på en längtan efter att tjäna Gud med sitt skapande, att få vara salt och ljus i kulturvärlden. Men får konsten ta plats som gudagivet uttryckssätt även i frikyrkliga rum? Det frågar sig ett antal kristna konstnärer.

1 av 9
Endast för prenumeranter
Fler artiklar