07 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Låt karantänen bli en tid av reflektion

Kanske kan de bibliska berättelserna om ”fyrtiodagarskarantäner” för Mose, Elia och Jesus bli ett raster som låter oss ana att även coronakrisen kan rymma en kallelse till omorientering, skriver Peter Halldorf i en kulturessä.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb