06 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Ny översättning av Nya testamentet kommer 2026

Bibelsällskapet: Ålderdomliga ord och yttryck kommer att undvikas

Endast för prenumeranter

Daniel Wistrand

Daniel Wistrand är redaktör för kultur och livsstil på Dagen.

Fler artiklar