07 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Åmåls kyrka blir julens SVT-kyrka med hela svenska folket

Kyrkoherden: Roligt att få visa upp “en annan sida” av Åmål än den 20 år gamla filmen som alla sett

Åmåls kyrka fylldes med julattiraljer såsom granar och julkrubba mitt i november. Anledningen? Allt var förberedelser inför SVT-inspelningen av julens gudstjänster som gjordes 13-15 november.

Det blir alltså Dalslandsorten Åmål och dess kyrka som står värd för tv-gudstjänsterna i jul. Det bjuds på granar och julkrubba, julsånger samt julbön på julafton, julotta på juldagen och gudstjänst på annandag jul och söndagen efter jul. Församlingens körer och anställda medverkar i gudstjänsterna. Bland annat medverkar församlingens barnkör Trudelutten i julbönen, församlingens vuxenkörer i julottan, Gospelkören Worship Gospel i annandagens gudstjänst samt Gosskören och kören Himlaliv i gudstjänsten på söndag efter jul.

– Vi tycker det är fantastiskt att få vara med och göra SVT:s gudstjänster i Åmåls kyrka, säger Lotta Cohen, kyrkoherde i församlingen.

Planeringen inför inspelningarna har varit lång, närmare två år.

– Vi har lärt oss mycket och som alltid är det roligt att få samarbeta med andra professionella människor.

Åmål med sina nio och ett halvt tusen invånare är på senare år kanske mest känd för filmen “Fucking Åmål” från 1998, en film som lockade många besökare och som vann många priser.

– Det är roligt att få visa upp “en annan sida” av Åmål än den mer än 20 år gamla filmen som alla sett. Här får människor se och höra lokala förmågor man annars kanske bara tror finns i storstäderna.

– Sen har jag ett enastående arbetslag omkring mig. Utan deras kunskaper, talanger och goda vilja hade det aldrig gått. Det blev om möjligt ännu tydligare då jag blev sjuk i tid till inspelningarna och inte kunde närvara. Jag spelade därför in min del efter att de andra redan var klara, säger Lotta Cohen.


Martin Einald

Martin Einald är Dagens familjeredaktör.

Fler artiklar från Kultur