Kultur

Tellbe visar hur en bibelkommentar ska skrivas

David Nyström har läst “Ledd för att leda” av Mikael Tellbe

“Tellbe har en enastående förmåga att finna kärnan i texterna, samt att koka ner komplicerade bibelvetenskapliga resonemang till lättbegriplig sakprosa”. Det skriver David Nyström, högskolelektor i Nya testamentets exegetik, efter att ha läst Mikael Tellbes bibelkommentar om Timotheosbreven och Titusbrevet.

Titel: Ledd för att leda: Timotheosbreven och Titusbrevet

Författare: Mikael Tellbe

Förlag: Libris (336 sidor)

Genre: Bibelkommentar

Att skriva en bibelkommentar är svårt. Bibelns text ska kommenteras rad för rad, mening för mening. Innehåll ska summeras, huvudpunkter lyftas fram, reflektioner skapas och slipas. Vad, av allt som finns att säga om en bibeltext bör läsaren få del av och vad kan lämnas därhän? Vad är viktigt, vad är sekundärt, vad är uppbyggligt? Allt detta gör att skrivandet tar tid, och att deadlines för planerade volymer ofta får flyttas gång på gång.

På svenska finns inte en enda komplett kommentarsserie till Nya testamentet, men den serie som ligger närmast att nå det målet är Nya testamentets budskap (NTB) som ges ut av Libris förlag. Av sjutton planerade volymer, som innehåller kommentarer till Nya testamentets samtliga böcker, återstår endast två.

Den senaste volymen Ledd för att leda är skriven av seriens huvudredaktör, Mikael Tellbe, och utgör en kommentar till de så kallade pastoralbreven: 1-2 Timotheosbreven och Titusbrevet. De kallas pastoralbrev, eftersom de anses riktade till personer med en ledande ställning inom den kristna rörelsen. Boken är Tellbes andra i serien – han har tidigare gett ut en kommentar till Första Korinthierbrevet (Korsmärkt gemenskap, 2011).

Tellbe är exceptionellt rustad att skriva en sådan här kommentar. Han är docent i Nya testamentet, och har i många år varit verksam som lektor vid Örebro Teologiska högskola samt som pastor inom Evangeliska frikyrkan. Han har också skrivit ett antal böcker på introduktionsnivå inom bibelvetenskapliga och teologiska ämnen.

"Ledd för att leda" av Mikael Tellbe

NTB är en teologisk bibelkommentar med ett tydligt kristet pastoralt perspektiv, som riktar sig till såväl präster och pastorer som lekmän. Inga förkunskaper krävs för att hänga med i läsningen – endast ett genuint intresse av att tränga in i Skrifterna och fundera över dess innebörd. Upplägget centreras runt två större kommentarsblock för varje enskilt textavsnitt. Det ena kommenterar textens då-budskap, och försöker förstå vad den kan ha betytt för dess första läsare och åhörare. Det andra “tar fasta på reflektion, relevans, och tillämpning” (s 10), i reflektioner runt vad texten kan ha för betydelse för oss i dag.

Det här är en genre där Tellbe verkligen kommer till sin rätt, då han klarar av att bära sin gedigna kunskap med lätthet. Han har en enastående förmåga att finna kärnan i texterna, samt att koka ner komplicerade bibelvetenskapliga resonemang till lättbegriplig sakprosa. I nutidsreflektionerna lyser hans pastorala sida igenom, då han ofta lyfter frågor som har konkret relevans för bibeltolkning i kyrklig kontext. Frågor som “Varför var inte Paulus mer radikal i fråga om slaveriet?”, “Ska kvinnan vara huslig och underdånig?” och “Hur ska kyrkan ledas?” visar att han inte väjer för svåra diskussioner utan poängterar hur olika texttolkningar kan skära rakt in i Kyrkans liv.

Ledd för att leda är ett utmärkt exempel på hur en pastoral bibelkommentar ska skrivas: rik på information, tydlig i tanke och kommunikation och relevant i nutidsreflektionerna. Läs den med behållning!

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig