Kultur

Utmanande när teaterskola satte upp Bibeln som pjäs

Linjeledaren Svante Grogarn: Målet är inte att bråka men att få uttrycka sig

Nordiska teaterskolan utanför Göteborg har under våren satt upp pjäsen BIBELN - en ohelig dekonstruktion. Föreställningen bygger på delar från både Gamla och Nya testamentet. Trots vågade tolkningar har teaterskolan fått positiv respons från lokala kyrkor.

Under våren har lärare och elever på Nordiska teaterskolan, en del av den Nordiska folkhögskolan i Kungälv, jobbat fram en pjäs med Bibeln som utgångspunkt. Tillsammans har de valt berättelser ur Bibeln som de gestaltar på ett fritt sätt.

– Det var inte självklart att skapa en pjäs utifrån Bibeln då jag själv inte är troende, men Bibeln innehåller många starka texter och vi såg en möjlighet att arbeta med dem, säger Svante Grogarn, linjeledare och lärare på Nordiska teaterskolan.

Svante Grogarn, linjeledare och lärare på Nordiska Teaterskola, Nordiska Folkhögskolan.

Pjäsen består av två akter. Den första utgår från Gamla testamentet, den andra från Nya testamentet. Under arbetets gång har två inriktningar tagit form som teaterlinjen valt att fokusera på. Patriarkala system i Gamla testamentet och godheten i Nya testamentet. Teatereleverna har även valt att blanda olika berättelser ur Bibeln.

– Jesus är med i både första och andra akten. Det är han som säger till Abraham att han inte behöver offra Isak, till exempel, säger Svante Grogarn.

Han framhåller att man inte velat såra troende kristna. Däremot innehåller pjäsen flera provokativa inslag, som exempelvis en omskriven version av skapelseberättelsen som bland annat innehåller ett könsord och som fått namnet Patriarkernas skapelseberättelse.

Pjäsen visade verkligen på deras möte med den kristna tron.

—  Jonas Edsberger, präst.

– Målet är inte att bråka men att få uttrycka sig, säger Svante Grogarn.

– Vi har besökt kyrkor och pratat med två präster i Kungälv för att få en bredare bild av Bibeln. Vi har även troende i klassen, de har fått agera måttstock så att vi inte drar det för långt, säger Svante Grogarn.

Jonas Edsberger, präst.

Jonas Edsberger, präst i Svenska kyrkan i Kungälv, är en av prästerna som varit med i samtalen och som sett föreställningen.

– Pjäsen visade verkligen på deras möte med den kristna tron. De presenterade en hårdare gudsbild än den jag har, men samtidigt hade de valt rätt svåra bibeltexter att jobba med. Jättekul att de gestaltade Bibeln och den kristna tron på det här sättet, jag tycker att det var fint och välgjort, säger Jonas Edsberger.

Under processens gång har både lärare och elever blivit inspirerade av Bibeln och många frågor har väckts.

–Det har varit intressant att sätta sig in i dessa berättelser som är en så stor del av vårt samhälle. Flera elever har berättat att de nu förstår att många klassiska talesätt faktiskt kommer från Bibeln, berättar Svante Grogarn.

Föreställningen spelades 11-22 maj.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig