Kultur

Edsinger tar det ondas existens och avsikter på fullaste allvar

Bo Wettéus har läst “Farliga för fienden” av Olof Edsinger

Titel: Farliga för fienden

Författare: Olof Edsinger

Förlag: Livets ord förlag (219 sidor)

Genre: Bibelundervisning

Författaren C. S. Lewis har sagt att det i förhållande till djävulen finns två villfarelser: Den ena är att vara materialist och inte tro alls på det ondas existens. Den andra är att ”hysa ett överdrivet och osunt intresse för dem”.

Att Olof Edsinger inte är materialist utan tror på en personlig djävul, demoner och andra sataniska andemakter står helt klart. I boken Farlig för fienden försöker han beskriva, utifrån Bibeln och människors erfarenheter, vilka dessa makter är, hur de arbetar och hur de kan bekämpas och övervinnas.

Om Edsinger ”hyser ett överdrivet och osunt intresse för dem” kommer säkert många att hävda, men gång på gång visar han att han är en sund, evangelikal, bibelförankrad och Jesuscentrerad teolog som tar det ondas existens och avsikter på fullaste allvar, men som alltid ser möjligheten till seger i Jesu namn.

Boken vill visa på kampen mellan Gud och djävulen, gott och ont, Guds Ande och demonerna, som pågår alltifrån syndafallet i Edens lustgård. Man kan kalla boken för en manual för den andliga krigföringen, men också en soldatinstruktion för den som är inblandad i denna eviga konflikt.

Författaren är inte rädd för att sticka ut hakan och i ett kapitel belyser han dödens kultur på våra vårdinrättningar, priderörelsen, den falska herdetjänsten i den kristna församlingen och den marxistiska förtryckarmatrisen. Detta och mer i boken kommer säkert att bli föremål för heta debatter.

Framför allt vill Edsinger visa på Jesu totala seger på korset, den kristna församlingens auktoritet i kampen och hur bibeltron, förkunnelsen i Andes kraft, andliga ordningar och den uthålliga bönetjänsten är mäktiga vapen.

Farliga för fienden kommer i rätt tid, är viktig och kan med fördel studeras församlingar och ledargrupper. En studieplan hade varit bra som en hjälp.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig