Kultur

Det finns en ton av längtan efter Gud inom alla människor

Vi är många som bär på en längtan att få bli något annat än en kugge i ett ständigt tickande maskineri eller ett eko av ljuden i samtiden, utan en ton. Den tonen har inte med samfundstillhörighet eller lärosystem att göra - den är själens längtan tillbaka till Skaparen, skriver Tomas Sjödin i en kulturessä

Fler artiklar för dig