Kultur

Lejon manar till kamp för det kristna arvet

Bo Wettéus har läst “Sveriges kristna arv” av Kjell O. Lejon.

Bokens underrubrik är Tro, kultur och byggandet av det svenska tillits- och välfärdssamhället och det säger precis vad boken handlar om. I 28 korta kapitel – ibland alltför korta – ger Kjell O. Lejon en beskrivning om vad den kristna tron betytt för det svenska samhället på nästan alla områden – från det att de första kristna som kom till landet på 700-talet till vår egen tid.

Författaren, som är professor vid Linköpings universitet, uttrycker en stark farhåga att det moderna, svenska samhället håller på att förlora kontakten med detta kristna arv. Enligt honom har också politiska och sekulära krafter fått ett alltför fritt spelrum och den kristna värdebasen eroderats undan för undan. Följden har blivit ett hårdare, våldsammare och mer splittrat samhälle där det blåser kallt, där tilliten håller på att gå förlorad och “kompassriktningen pekar mot ett alltmer sluttande plan”. Lejon anser att det sekulära individualistiska samhällsprojektet håller på att krackelera.

Genom att beskriva hur kristna människor genom historien bidragit till att forma ett samhälle utifrån en kristen värdegrund och hur kristna människor och kristen tro påverkat politik, människosyn, utbildning, demokrati, sjukvård, ja i stort alla delar av samhället, vill Lejon dels uppmuntra till att fördjupa kunskapen om detta arv och dels mana till kamp för att bevara det som är kvar.

Lyckas författaren i sin målsättning? Ja, delvis, men bokens styrka är främst att vara en introduktion och en aptitretare, som uppmuntrar till ytterligare läsning. Litteraturlistan och studieplanen är en god hjälp för detta.

Titel: Sveriges kristna arv.

Författare: Kjell O. Lejon.

Förlag: Världen i dag (227 sidor).

Genre: Historia och samhälle.

Fler artiklar för dig