Kultur

Kan gamla texter ge nya verktyg för apologetik

Håkan Arenius har läst en trilogi av apologeten Francis Schaeffers

På 1960- och 70-talen tillhörde Francis Schaeffer de mest kända och lästa kristna författarna. Nu ger Apologia ut tre av hans böcker i en samlingsvolym. “Givet att en av Schaeffers huvudpoänger var att en apologet måste leva med i sin samtid är det väl tveksamt om han skulle ha medverkat till en återutgivning av dessa halvsekelgamla texter”, skriver Håkan Arenius i sin recension.

Tre av Francis Schaeffers (1912-1984) mest lästa böcker har nu återutgivits i en samlingsvolym, en av dem för första gången på svenska. Författaren var en apologet och evangelist i sin samtid och hans texter om den kristna trons relevans för individer och samhälle är förvisso väl värda att begrunda också i dag. Han hörde till de mest kända och lästa kristna författarna på 1960- och 70-talen, uppskattad för sin förmåga att analysera och definiera verkligheten i Bibelns ljus. Utan att ta avstånd från den fundamentalistiska miljö som var hans hade han en uppfriskande förmåga att relatera till framför allt sin samtids intellektuella. Också många svenska frikyrkoungdomar hade honom att tacka för trons överlevnad i sin vid den tiden ofta sekteristiska miljö. 1955 startade Schaeffer tillsammans med sin fru Edith L’Abri (betyder: tillflykten), i en bergsby i Schweiz. Till detta lantliga hörn av världen strömmade sedan skaror av inte minst unga intellektuella för att dela gemenskapen i arbete, studier och samtal. Därifrån spreds sedan Schaeffers tankar med besökarna och genom hans föredrag och skrifter.

Låt oss hoppas att den här boken får några goda apologeter att ta sig an uppgiften att genomlysa vår samtid i Schaeffers anda.

Han levde med i och relaterade initierat till sin samtids kulturliv: scenkonst, bildkonst och musik och han refererade till inflytelserika tänkare och kulturpersonligheter i historien och samtiden. Han angrep den sekulära humanismen, liksom liberalteologin, för att sätta människan i Guds ställe, med påföljd att såväl individen som samhället saknar både fundament och riktning. Han var fast övertygad om att ingen annan världsåskådning än bibelgrundad kristendom var intellektuellt redbar. Genom att tydligt och konsekvent kontrastera den kristna tron mot sin samtids idévärld blev han en röst att räkna med.

Schaeffers böcker och, inte minst, ett antal kortfilmer med hans idéer, har framställts som centrala i framväxten av USA: s kristna höger. Det illustrerar i så fall att apologetens rättspatos kan göra stor skada om det inte balanseras av medkänsla och självinsikt. Det finns också tänkvärda passager i boken där författaren argumenterar för sin rätt, och kanske skyldighet, att driva sina teser även när de sårar. Det tyder på att han var uppmärksam på apologetikens inbyggda risker för dömande bokstavstro, och det var inte detta som definierade hans gärning.

Texterna i den här trilogin är sannolikt till stor del utskrifter av föredrag. Det kan förklara en del av upprepningarna och den ibland tröttande mångordigheten, liksom att texten ofta talar mera om än till tvivlaren. Föredragen hölls sannolikt inför en övervägande troende publik.

Givet att en av Schaeffers huvudpoänger var att en apologet måste leva med i sin samtid är det väl tveksamt om han skulle ha medverkat till en återutgivning av dessa halvsekelgamla texter. Den man som valde att kommunicera med kortfilmer redan på 1970-talet skulle nog också ha insett att 400 sidor svårforcerad prosa inte är bästa sättet att komma till tals i en tid där vi ofta bara orkar läsa de två första raderna i våra mejl.

Men Schaeffers tänkande, och inte minst hans sätt att leva i ständig dialog med sin samtid på olika plan, har absolut något att lära oss idag. Så låt oss hoppas att den här boken får några goda apologeter att ta sig an uppgiften att genomlysa vår samtid i Schaeffers anda. Och att de sedan finner för vår tid relevanta sätt att berätta om sina rön.

---

Om boken

Titel: Trilogi, “Den Gud som finns till”, “På flykt från förnuftet”, “Gud finns och han har talat”.

Författare: Francis Schaeffer.

Förlag: Apologia.

Antal sidor: 404 sidor.

Genre: Apologetik.

---

Fler artiklar för dig