Kultur

Cheryl Bridges Johns söker en medelväg mellan fundamentalistisk och liberal bibelläsning

Edel Irén Lappin har läst “Helig, farlig & gåtfull” av Cheryl Bridges Johns

Helig, farlig & gåtfull – Återupptäcka Bibelns förunderliga värld är titeln på Cheryl Bridges Johns, pastor och teolog, bok som nu kommit i svensk översättning. Den engelska versionen heter ungefär “Återförtrolla texten” vilket väl beskriver Johns ansats i denna bok.

Hon menar att upplysningens rationalisering har tagit bort vår andliga och “förtrollade” förståelse av verkligheten. Johns inleder boken med en beskrivning av modernitetens avförtrollning och diskuterar vilken inverkan det får i vårt möte med skriften.

Anden och kroppen behöver vara med i läsningen av ordet, skriver Johns.

Boken lyfter konflikter mellan en fundamentalistisk och liberal bibelläsning. Johns gör ett försök att hitta en gyllene medelväg mellan dessa två diken men det är svårt att säga exakt vad den är. Kanske en sorts Andens vägledning i läsningen? Anden och kroppen behöver vara med i läsningen av ordet, skriver Johns.

Bokens mer spännande delar är personliga anekdoter från Johns eget liv: Allt från hemliga klimatmöten med forskare i USA till bönemöten med nunnor i Europa. Hon har också ett intressant kapitel som beskriver pingstens kopplingar till den judiska skördefesten shavuot.

Men det finns också en del spänningar i boken. I början av boken slår hon till exempel fast hon att kristendomen kommer att sluta finnas till utan sin heliga text. Att Bibeln är nödvändig för att kristendomen ska vara kristen. Samtidigt skriver hon senare i boken om naturlig uppenbarelse och hur skapelsen leder människan till Gud. Hon skriver att vi behöver återta detta synsätt för att inte fastna i en immanent (eller dualistisk) världsbild.

Försöket att hålla en gyllene medelväg kan göra att budskapet i boken blir svårare att nå. Boken är rik på citat och källhänvisningar men det gör också texten svårare att tränga in i.

---

Om boken

Titel: Helig, farlig & gåtfull – Återupptäcka Bibelns förunderliga värld

Författare: Cheryl Bridges Johns

Förlag: Spricka förlag

Antal sidor: 218

---


Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar