04 december 2020

En tidning på kristen grundBöcker

Själavårdande och vacker författardebut

Stig Öberg har läst Lina Hanssons Andaktsbok “Mitt liv i dina händer”

Förskolläraren Lina Hansson har debuterat som författare. Det har hon lyckats bra med! Hennes bok “Mitt liv i dina händer” har undertiteln “En annorlunda och kreativ andaktsbok”. Och annorlunda är den. Epitetet “kreativ” kanske ska syfta på att boken innehåller flera olika konstnärliga uttryck. Dikter och prosastycken av författaren men också mycket vackra färgbilder målade av konstnären Signe Flink samt musikern Fredrik Hermanssons tonsättningar av flera av dikterna.

Men bokens annorlunda layout och disposition triggar också till en kreativ läsning. Till att, som författaren föreslår, bläddra fram och tillbaka lite som man känner för och söka upp det man har behov att läsa eller betrakta just för stunden.

Syftet med den annorlunda andaktsboken är, som jag uppfattar det, att hjälpa läsaren att bli mer medveten om Guds närvaro i sitt liv. De många dikterna, en mängd bibelcitat och flera kortfattade utläggningar av kända bibelsammanhang, framförallt från evangelierna, bildar tillsammans med Signe Flinks målningar en mosaik där jag tror många kan hitta sig själva. Känna igen sin egen glädje, vardagsoro, längtan och sina livsfrågor och få hjälp att se en hel och trygg gudsbild och gudsrelation. Bokens tydliga inbjudan och uppmaning till läsaren är: “Lägg ditt liv i Guds händer och dela allt med honom”.

Även om läsaren uppmuntras till att bläddra fram och tillbaka i boken finns det en anledning till att också läsa boken i “rätt” ordning. De många andakterna är pedagogiskt inordnade i sex olika teman som börjar med tankar kring Guds närvaro i sin skapelse och avslutas med starka påminnelser om Guds gränslösa nåd. Prästen Staffan Fredin har hjälpt till att granska boken teologiskt.

Tack Lina Hansson för en vacker, trosstärkande och själavårdande bok.

---

Om boken

Mitt liv i dina händer. En annorlunda och kreativ andaktsbok.

Lina Hansson

Andaktsbok

Pärlan förlag (176 sidor)

---

Fler artiklar