Böcker

Dahlén ger vägledning för ett liv i Jesu efterföljd i dag

Bo Wettéus har läst “En guide till Hebréerbrevet” av Hans Dahlén

Titel: En guide till Hebreerbrevet

Författare: Hans Dahlén

Förlag: Bibeln i dag (113 sidor)

Genre: Bibelkommentar

Någon har sagt om läsningen av Bibeln: “En del har bekymmer med det som finns mellan raderna, jag har bekymmer med det som står raderna”. En bibelbok, som vållar bekymmer och som ofta får komma i andra hand vid läsning och förkunnelse är Hebreerbrevet. Författaren är anonym, innehållet är oerhört starkt präglat av Gamla testamentet och svårigheten att förstå författarens budskap är uppenbar.

För att hjälpa bibelläsaren att läsa och förstå denna märkliga bok har EFS-prästen och idrottsmissionären Hans Dahlén skrivit den sjuttonde boken i serien Bibelguiden.

Dahléns bok har samma upplägg som övriga böcker i serien: en introduktion, enkla kommentarer över avsnitt i brevet och frågor efter varje kapitel. Dahlén djupdyker inte i exegetiken, utan bokens styrka är de praktiska tillämpningarna både för enskilda och gemenskapen i mindre grupper. Hade boken fått fler sidor kunde författaren gett ännu djupare kunskap om den gammaltestamentliga bakgrunden. Språket är tydligt, klart och mycket lättillgängligt.

Eftersom Dahlén har starka anknytningar till idrottens värld blir man lite förvånad över att han inte använder fler tillämpningar från den världen. Sådana saknas ju inte i bibelboken, som talar om att inte tröttna, att inte ge upp, att hålla ut, att ha målet i sikte, att ha lätt utrustning och så vidare, men Dahlén betonar mer pilgrimsmotivet och det är ju också ett centralt motiv.

Dahléns guide inspirerar till en fördjupad läsning av Gamla testamentet, särskilt till berättelserna om prästernas tjänst i Tabernaklet och Templet för att förstå Jesus, hans död, uppståndelse, himmelsfärd och hans ställning vid Guds högra sida, men ger också hjälp och vägledning för ett liv i Jesu efterföljd i dag.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig