Missionsbefallning som retar nyliberaler

Påven Franciskus har skrivit en mer än 200 sidor lång uppmaning till evangelisation. Den är till både form och innehåll så barnafrom och enkel att man skulle säga ett rungande ”Amen!” till den på Nyhemsveckan.Men den innehåller också en vass samtidskritik som har väckt starka känslor hos nyliberaler på båda sidor av Atlanten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!