Tre särdrag kännetecknar det frikyrkliga kommunitetslivet

Sedan några år finns en spirande kommunitetsrörelse inom den svenska frikyrkligheten. Vid ett första påseende kan det tyckas vara en främmande fågel i denna gren av kristenheten. Men tittar man närmare så ser man att det finns nära släktskap mellan kommunitetsrörelsens ideal och väckelsens.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!