09 december 2021

En tidning på kristen grundLedare

Flyktingströmmen kräver nya vägar

Att förneka problemen är att göda främlingsfientlighet, skriver Elisabeth Sandlund.

###
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Allt tyder på att 2015 blir ett rekordår när det gäller antalet personer som söker asyl i Sverige. Migrationsverkets färska prognos på 95 000 personer är ett uppskattat värde och kan mycket väl komma visa sig vara i underkant.

Situationen innebär påfrestningar. Själv­fallet först och främst för de människor som inte ser n­ågon annan utväg för att rädda livhanken än att lämna allt och ge sig iväg på en farofylld resa till ett land långt borta. Men också för det svenska politiska systemet och för hela vårt samhälle. Att påstå något annat är fruktlöst och kontraproduktivt. En skönmålning av situationen och ett förnekande av problemen leder ofelbart till att främlingsfientliga krafter göds.

Statsminister Fredrik Reinfeldts vädjan i valrörelsen till svenska folket att öppna sina hjärtan i en svår tid fick inte det gensvar han hoppats på.

Moderaterna tappade såväl väljarandelar som regeringsmakten. I stället gick Sverigedemokraterna framåt, det parti som erbjuder en lika enkel som motbjudande lösning på samhällets alla problem, nämligen att Sverige ska stänga dörren för flyktingarna i ett världsläge när den mer än på många decennier behöver hållas öppen. Bara den som har ett hjärta av sten kan undvika att beröras av människoödena i terrorns Syrien och omgivande länder. Och det är därifrån som merparten av flyktingströmmen väntas komma.

Det är ingen framkomlig väg att omyndig­förklara de 13 procent av väljarna som röstade på SD i riksdagsvalet, eller den fjärdedel i Ljusnarsberg eller Örkelljunga som gav partiet sitt förtroende i kommunal­politiken. Skälen till deras val varierar från allmänt oartikulerat missnöje till ideologisk övertygelse. Men det ligger nära till hands att tänka sig att en faktor som spelat in är att de etablerade partiernas taktik att inte på allvar diskutera och åtgärda flyktingmottagandets och integrationens svårigheterna för att inte spela SD i händerna fått precis motsatt effekt mot den avsedda.

Främlingsfientlighet kan inte bemötas genom att man stoppar huvudet i sanden. Den läxan måste svenska politiker ha lärt sig nu. I stället gäller det att lyfta fram problemen i ljuset, se dem i vitögat och lösa dem på ett konstruktivt sätt. Då finns också förutsättningar för att vädjanden om solidaritet inte klingar ohörd.

Det är också den slutsats som tankesmedjan F­ores och dess europeiska samarbetsorganisation European Liberal Forum kommer till i en färsk rapport om invandrarkritisk populism, byggd på en studie av situationen i ett antal europeiska länder, däribland Sverige. Att ignorera fungerar u­ppenbarligen inte. Men också att ta in i värmen är en oframkomlig väg – om vi vill ha ett öppet, generöst och solidariskt samhälle. I stället gäller det att peka på andra lösningar, än dem som främlingsfientliga krafter står för.

Som kristna kan vi ta avstamp på de påbud som redan Mose fick (och av vilka ett kommer att läsas i många kyrkor på söndag när temat är Samhällsansvar). ”In­vand­ra­ren som bor hos er skall ni be­hand­la som en infödd” (3 Mos 19:34). ”Som en infödd”, alltså varken sämre eller bättre, och därmed definitivt inte kravlöst.

Ska flyktingströmmen till Sverige kunna hanteras utan att spänningarna i samhället ökar gäller det att se de människor som kommer som kapabla individer, som vill vara med och bygga vårt samhälle om de bara får chansen.

Då krävs en väl avvägd blandning av att erbjudas möjligheter i en svår, ibland outhärdlig, situation men också ställas inför krav på egna insatser.

Fredrik Reinfeldt är borta från politiken, para­doxalt nog med ökad popularitet bland väljarna. Nu är det andras uppgift att inte bara tala om öppna hjärtan utan också hitta en lösning på konflikten mellan det kommunala självstyret och behovet av nationell samordning och solidaritet. Den kommunaliserade varianten av "inte i mitt grannskap"-rörelsen är ett synnerligen obehagligt inslag i det svenska samhället, som måste motverkas med kraft. "Självklart ska vi hjälpa människor i nöd, men just i vår kommun finns det inga möjlig­heter", är en förödande attityd som riskerar att spä på främlingsfientlighet i såväl generösa som ogina trakter i vårt land.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare