21 april 2021

En tidning på kristen grundLedare

Bryt hämndens ondsinta cirkel

Dödsstraff är att passera en gräns som borde hållas helig

Endast för prenumeranter

Carl-Henric Jaktlund

Carl-Henric Jaktlund är nationell ledare för Alpha Sverige och skriver gästkrönikor på Dagens ledarsida.

Fler artiklar