09 maj 2021

En tidning på kristen grundLedare

Tyst kursändring har blivit Pingsts metod

Ingen teologisk reflektion när frågan om vad som är synd får nya svar.

Endast för prenumeranter

Joel Halldorf

Joel Halldorf är teologie doktor och skribent på Dagens ledarsida.

Fler artiklar