19 oktober 2021

En tidning på kristen grundLedare

Släpp kyrkan loss – det är val

Låt kyrkoordningen styra Svenska kyrkans vägval

Kyrkovalet. Röstning i Eriksbergskyrkan i Uppsala förra kyrkovalet. Valförrättaren Nasrin Azizi ser till att varje kuvert hamnar på rätt plats.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Tanken om en demokratisk kyrka är inte bara ett modernt påfund utan bottnar också idén om det allmänna prästadömet, som vi skriver om i Dagens dokument i dag (sid 10-13). Men en annan modern tanke, den om att skilja kyrka och stat åt fick inte genomslag i Sverige förrän vid milennieskiftet.

Fast skilsmässan mellan svenska staten och Svenska kyrkan är knappast fullbordad. Likt en destruktiv relation fortsätter den före detta gemålen att utöva sin makt och påverka såväl livsval som hur ”exet” ska hantera sina pengar. Det är inte sunt.

Svenska kyrkan måste kicka ut partierna en gång för alla och i stället skapa ett system som utgår ifrån att de som är engagerade i kyrkan och bryr sig om hennes väl och ve också är de som har något att säga till om.

Efter helgen är årets kyrkoval avgjort. Då vet vi om Svenska kyrkans babyloniska fångenskap i partipolitikens fångstnät går mot sitt slut eller om kyrkan blivit ännu mer insnärjd.

Då får vi också svaret på hur många som tog chansen att svara på ”Vad vill du att kyrkan ska göra?” som Svenska kyrkans valmaterial frågar. Men hur mycket har egentligen medlemmarna, eller för den delen, de valda ledamöterna att säga till om?

Som Sydsvenska Dagbladet påpekade i gårdagens ledare är det inte bara kyrkomötets ledamöter som styr vad kyrkan ska ta ställning för eller emot – det avgörs av kyrkoledarna. Det är nämligen dessa som har ansvaret att se till att kyrkans lära följs.

Och när en av dessa, Anna-Karin Hammar, står som representant för Svenska kyrkan i tv och hävdar att socialdemokratins ideologi går rakt tillbaka till Paulus budskap om jämlikhet – ja då är det inte så märkligt att kyrkan har den politiska slagsida den har.

Men detta bör nyanseras. Är det en vänsterståndpunkt att arbeta för en generös flyktingpolitik i ett läge där Socialdemokraterna inte har några problem med att Sveriges gränser är stängda för människor i nöd och Vänsterpartiet inte ställer krav på en ändring för att stötta regeringen?

Hållningen till medmänniskor i nöd kan inte med lätthet sorteras in i den slitna höger och vänsterskalan.

Kristen tro är alltid politisk – dock inte partipolitisk. Frågan huruvida kyrkan är vänster eller höger skulle få sin lösning om Svenska kyrkan följer sin egen grundlag, Kyrkoordningen.

Den är nämligen glasklar med vad som är kyrkans uppgift: ”Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. Evangeliet leder människan till gemenskap med Gud, som är hennes ursprung och mål ... Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär.”

Kyrkoordningen är inte avhängig av vad dess medlemmar har för önskemål om verksamheter eller vilken politisk färg dess ledare behagar bekänna sig till utan är formulerad med utgångspunkt i vad Kyrkans Herre vill. Och det är det väsentliga. Eller borde vara.

Frida Park

Frida Park

Frida Park är opinionsredaktör på Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare